Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) Ar-Ge, İş Geliştirme ve Projeler Komitesi GTD Bilim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Gastronomi Turizmi Derneği  (GTD)  Ar-Ge, İş Geliştirme ve Projeler Komitesi GTD Bilim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
Gastronomi Turizmi Derneği  (GTD)  Ar-Ge, İş Geliştirme ve Projeler Komitesi GTD Bilim Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Organizasyonu GTD Ar-Ge, İş Geliştirme  ve Projeler Komitesi Bşk. ve GTD Bilim Kurulu Koordinatörü Nilüfer Yücedağ tarafından gerçekleştirilen toplantıda GTD 2020 ve 2021 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile projeler ve faaliyetler görüşüldü. 

Toplantıya GTD Yönetim Kurulu Başkanı  Gürkan Boztepe, Ömer Kartın, Başkan Yrd. Koraltan Saygın, Genel Sekreter Önder Levent Eren, Ar-Ge Komitesi Bşk. Nilüfer Yücedağ, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Hale Tokmakçıoğlu, Eğitim ve Teşvikler Komitesi Başkanı Burhan Otçu, Yönetim Asistanı Nilgün Daşçı ile Bilim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Birol Saygı, Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Fügen Durlu Özkaya, Prof. Dr. Harun Aksu, Doç. Dr. Cem Karagözlü, Doç. Dr. Efsun Dindar, Doç. Dr. Esra Güneş, Doç. Dr. Filiz Aksu, Doç. Dr. Nur Ündey, Doç. Dr. Sema Sandıkçı Altunatmaz, Doç. Dr. Şevki Ulama, Doç. Dr. Mücahit Taha Özkaya, Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Algan Özkök, Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Özbay,
Dr. Öğretim Üyesi Serap Özdemir Güzel,
Teknokent Ar-Ge Veteriner Hekim Selim Özkök (MsC) katıldı.

Toplantıda Turizm İşletmeciliği; Gastronomi ve Mutfak Sanatları; Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri; Gıda Hijyeni; Gıda Mühendisliği; Beslenme ve Diyetetik; Gıda İşleme; Gıda Teknolojisi; Veterinerlik; Ziraat; Tarım; Çevre Mühendisliği alanlarında uzman çok değerli ve çok kıymetli akademisyenler ile GTD'nin 2020 ve 2021 iş planı görüşüldü ve GTD için 2020 ve 2021 yol haritası belirlenmesi kararı alındı.

Toplantıda görüşülen çok değerli konular ve alınan kararlar GTD çalışmalarına güç ve hız katacak olup, GTD Yönetimi ve Bilim Kurulu tarafından belirlenen yol haritası GTD için başarı yolunda çalışmalarına değer sağlayacak ve yol gösterici olacaktır.

     Sektör Uzmanları ile Akademisyen ve Üniversite işbirliğinin ülke gastronomisinin tanıtımını daha da güçlendireceği ve her iki tarafa da olumlu katkılar sağlayacağına inancı ile 2019 yılı Şubat ayında Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) Ar-Ge Komitesi bünyesinde Bilim Kurulu oluşturulmuştur. 
GTD Bilim Kurulu 26 akademisyen ve 16 üniversiteden oluşmaktadır. GTD Ar-Ge Komitesi ile Bilim Kurulu belirlenen konularda çalışmalar yapmaktadırlar.